Αλκυδικές Ρητίνες

Αλκυδικές Ρητίνες

O Κωδικός μας:

Long Oil

Medium Oil

Ουρεθανικές Ρητίνες

Θιξοτροπικές Ρητίνες

Ακρυλικες Πολυολες

Αλκυδικά Νερού

Θερμοπλαστικές Ακρυλικές Ρητίνες

Ριπολίνη Νερού

Τροποποιημένες Αλκυδικες Ρητίνες