Η Παρουσία Μας

Η Παρουσία Μας
  • Greece
  • Cyprus
  • Albania
  • Bulgaria
  • Romania
  • Serbia

Για Εμάς

Για Εμάς

Οι εταιρίες B.I.Τρίκαρδος A.E. & Τρίκαρδος Α.Ε. ασχολούνται με αντιπροσωπίες , εμπορείο και διανομή πρώτων υλών κυρίως για την βιομηχανία χρωμάτων καθώς και συστήματα αυτοματοποίησης και μηχανικό εξοπλισμό. Πλαστικές πρώτες ύλες και βιομηχανικό εξοπλισμό για την βιομηχανία των πλαστικών.Προμήθειες για τους  παραγωγούς ενέργειας