Εταιρικά Χαρακτηριστικά και Εμπειρία

  • Σταθερές και Μακροχρόνιες Σχέσεις με τους Προμηθευτές και τους Πελάτες
  • Συναλλαγές με Μεγάλο Αριθμό Πελατών
  • Συνεργασία με το 95% των Βιομηχάνων Χρώματος
  • Πωλήσεως σε Ολόκληρη την Ελλάδα και Βαλκάνια
  • Αποτελεσματικά Logistics
  • Υψηλού Επιπέδου Τεχνική Κατάρτιση